Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie  Logopedie Friesland

Logopedie en Coachingspraktijk Inge Meijwaard-Fransen                                                      Omdat jij uniek bent


Logopediepraktijk I. Meijwaard-Fransen                     M. Schröderloane 6, 9269 WH, Feanwalden                   Tel: 0511 - 4777 64                  Mail: info@logopedie-friesland.nl   info@logopedie-friesland.nl

Mijn naam is Harriëtte en ik ben in 1990 afgestudeerd als logopedist. Na 15 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt als personeelsadviseur heb ik het roer omgegooid en ben alsnog als logopedist aan de slag gegaan. Ik heb met name gewerkt in vrijgevestigde praktijken.


Ik vind het heerlijk om als logopedist te mogen werken met zowel kinderen als volwassenen. Het is mooi om kinderen te zien opbloeien als ze zekerder worden in hun communicatie of volwassenen te begeleiden als communiceren niet meer vanzelfsprekend is. Bij kinderen sluit ik zoveel mogelijk aan op hun belevingswereld om ze zo uit te dagen in de ontwikkeling van hun spraak- en/of taalvaardigheden. Bij volwassenen is het veelal samen bekijken wat nodig is aan verbetering van de communicatie om daar vervolgens aan te werken.


Naast spraak- en taalproblematiek bij (jonge) kinderen (met o.a. verbreding en verdieping door het Hanenprogramma, Prompt, Hodson & Paden, Metaphon), heb ik mij verdiept in o.a.:Het volgen van bij- en nascholingen zorgt ervoor dat ik zoveel mogelijk op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen.Tot ziens in de praktijk!


(h.dijkstra@logopedie-friesland.nl)

Harriëtte Dijkstra