Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Logopedie en Coachingspraktijk Inge Meijwaard-Fransen                                                      Omdat jij uniek bent


Logopediepraktijk I. Meijwaard-Fransen                     M. Schröderloane 6, 9269 WH, Feanwalden                   Tel: 0511 - 4777 64                  Mail: info@logopedie-friesland.nl   info@logopedie-friesland.nl

Iedere logopedist in onze praktijk is allround opgeleid en is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied.

Een veel voorkomend probleem bij kinderen is een te traag verlopende spraak-ontwikkeling.....

Het doel van de behandeling is om de orthodontie- behandeling te onder- steunen ........

Lees meer..

Stotteren wordt als volgt omschreven............

Lees meer..

Afasie is een taalstoornis als gevolg van hersenletsel......

Lees meer..

Cliënten met stemproblemen worden veelal verwezen door de KNO arts....

Lees meer..

Dysartrie is een verworven spraakstoornis door hersenletsel........

Lees meer..

Om goed te leren praten en lezen, moet je goed kunnen luisteren........

Je kind heeft moeite met het verwoorden van zijn gedachten, kan moeilijk de woorden vinden.......

Lees meer..

Lees meer..

Lees meer..

Eet en drinkproblemen ontstaan doordat kinderen de spieren die nodig zijn bij het zuigen.......

Lees meer..

Klik hier voor een informatieve video.

Wat is beelddenken? Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave…………

Lees meer..

Lees meer..

Heeft u last van een verminderd gehoor en wilt u leren spraakafzien?…….

Ouderen & Logopedie

Onze praktijk heeft jarenlange ervaring met preverbale logopedie en communicatie therapie bij…………….

Lees meer..